Έχουμε πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην ελληνική αγορά πράγμα που μας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές μας.

Η σχέση με τους πελάτες μας έχει χτιστεί με την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Οι σύμβουλοί μας στην Ελλάδα είναι υπεύθυνοι τόσο για την επαφή με τον πελάτη όσο και για την επιλογή των υποψηφίων, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένες ειδικότητες και τομείς της αγοράς. Οι σύμβουλοί μας εξειδικεύονται στην τοπική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να γνωρίζουν καλά τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να είναι σε θέση να τις καλύψουν στελεχώνοντας την εταιρεία σας με τους κατάλληλους υποψηφίους.

Η Erganet στην Ελλάδα ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

  • Αναζήτηση
  • Επιλογή
  • Πρόσληψη
  • Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η προσωρινή απασχόληση εφαρμόζεται κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Κάλυψη εποχικών αναγκών
  • Προσωρινή αντικατάσταση εργαζομένων (άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια, ατύχημα, διακοπές)
  • Έργα ορισμένης διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες σας στη στελέχωση προσωρινών θέσεων απασχόλησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.